قدیمی های لوازم خانگی در حال تعطیلی

1402/08/07

قدیمی های لوازم خانگی در حال تعطیلی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: در یک سال و نیم گذشته در سطح شهر تهران ۳۵۰ فروشگاه لوازم خانگی تعطیل شد و قدیمی‌های این صنف در حال تعطیلی مغازه‌های خود هستند.
اکبر پازوکی در خصوص نظارت بر عرضه لوازم خانگی قاچاق در سطح فروشگاه‌ها اظهار کرد: فروشگاه‌دار مقصر این حوزه نیست بلکه واردات کالا از سوی تعاونی مرزنشینی، ته‌لنجی و کوله‌بر در مجلس تصویب می شود اما واردات این نوع کالاها بدون ضمانت انجام می شود و در بیش از شعاع ۳۰ کیلومتری هم عرضه آن قاچاق محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر قرار است قاجاق محسوب شود پس اجازه واردات نباید صادر شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: در حال حاضر این کسبه هستند که تابلوهای مغازه‌های خود را به برندهای ایرانی لوازم خانگی اختصاص داده اند.

فروشگاه‌های بزرگ مشکل کسبه نیست/ قسطی‌فروشی چالش اساسی

وی بیان کرد: نظارت وقتی جوابگوست که بدانیم چگونه می‌شود یک یخچال ساید دو متری، دو هزار کیلومتر مسیر قاچاق را طی کرده و به انباری در تهران می‌رسد.

پازوکی افزود: اگر هم به فکر قاچاق هم تامین معیشت کوله‌بر هستمی باید از طریق تاجران به کوله‌بر گفته شود که کدام جنس که مشابه داخلی ندارد به کشور وارد شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: در یک سال و نیم گذشته در سطح شهر تهران ۳۵۰ فروشگاه لوازم خانگی تعطیل شد و قدیمی‌های این صنف در حال تعطیلی مغازه‌های خود هستند.

وی بیان کرد: مشکل کسبه لوازم خانگی دائر شدن فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی نیست بلکه چالش قسطی فروشی است و بانکها در این زمینه دخیل هستند.